vše o tvoření s ke tvoření... kreativní pomůcky a materiál, kurzyod roku 2009

Kontakty

Petra Nemravová

Nemravka.cz - provozovna

Nemravka.cz
(areál Autocentra Vojkov)
K nemocnici 50
251 62 Tehovec-Vojkov
Přečtěte si, jak se k nám dostanete.

e-mail: info@nemravka.cz
+420 602 479 542

Provozní doba:
po 8.30 – 14.00

čt 8.30 –  14.00 

OSOBNÍ VYZVEDNUTÍ OBJEDNÁVEK A NÁKUP U NÁS PO DOMLUVĚ. VOLEJTE, PIŠTE NA NÍŽE UVEDENÉ KONTAKTY.

Informace o objednávkách
objednavky@nemravka.cz
+420 602 479 542

Obecné informace
info@nemravka.cz

Informace ostatní
petra@nemravka.cz

OZNÁMENÍ OD NEMRAVKY

(English is below on the page)

Milé zákaznice, milí zákazníci, milí moji kreativní přátelé,

 

dnes k Vám jdu s ne úplně lehkým srdcem. A je to fakt dlouhý text, ale jinak mi to nejde. 

Poslední dva roky byly pro všechny z nás dobou různých zkoušek. Každý si z té doby vzal, co potřeboval a já si moc přeji, aby přišla doba klidnější, kdy si lidé mohou oddychnout, načerpat síly. Byla to doba různých uvědomění a posunů nás všech…  

I pro mě a Nemravku byla tato doba dobou turbulentní. Nejprve přišlo období covidího šoku, kdy nám chodily objednávky jen málo. Poté ho vystřídalo období tvoření a pobytů doma, takže nárůst. Což si všichni obchodníci přejí. Nicméně nám se díky tomu stalo, že jsme se začali potýkat s nedostatkem zboží, které ale nebylo kde nakoupit. Jeden z našich největších dodavatelů, pro kterého distribuujeme polymerovou hmotu, začal mít veliká zdržení a obrovské výpadky ve výrobě.  Tak se např. stalo, že zboží, které jsme objednali v prosinci 2020, přišlo tento pátek, tedy 8. 4. 2022. Tedy s menšími dodávkami v mezičase. A takto to bylo s mnoha dalšími výrobci. Situace kolem covidu způsobila výpadky v dodávkách materiálů, výrobě, zdržení v dopravě. Asi si i bez obchodních zkušeností umíte představit, co to dělalo s tokem peněz, s možností objednávat a hlavně dostávat zboží atd. Do toho přišly další libůstky v podobě lockdownů, pro mnoho lidí obrovská nejistota z možné ztráty zaměstnání, …

 

A pak přišel jeden víkend v loňském říjnu a s ním i velké uvědomění, že už to tak nemohu a nechci dělat. Že radost, kterou zprostředkovávám Vám i sobě, už pro mě není hlavně radostí, ale víc starostí a obrovskou zátěží a stresem. Každé výplaty, každé DPH, kdy jsem moc nevěděla, jak všechno dopadne, … Další, snad ještě důležitější okolností, byl fakt, že jsem od počátku Nemravky chtěla hlavně tvořit. Ale stalo se, že jsem vedla tvořivé kurzy, prodávala tvořivý materiál, psala články, jak vyrobit to a ono, ale na tvoření samotné „jen tak pro duši“ čas nezbýval. A najednou jsem prostě věděla, že tohle už nechci, že potřebuji dělat to, co mám v životě ráda a co je mi nejbližší. Protože nikdo nemáme neomezeně času. Potřebuji také být se svými dětmi, než úplně odletí za svými dospělými životy, se svým manželem, kterému díky za neskonalou podporu a pochopení od počátku. A být sama se sebou. 

 

Měsíc jsem se rozhodovala, co dále, měsíc jsem skoro nespala a pak jsem se jednoho dne rozhodla definitivně, že Nemravka jako e-shop v této podobě skončí. Nejtěžší pro mě bylo jít a říci to svým zaměstnancům, kteří pro mě vždy byli více než zaměstnanci. Další těžkostí, ze které opět už několik dní nespím, je to říci, napsat svým zákazníkům – Vám. Také vnímám, že nejste jen zákazníci, ale lidé, kteří, stejně jako já, milují tvoření, hravost, příze, polymery. Všechny ty zázraky, které našimi srdci a rukama můžeme zhmotnit. Jste lidé, se kterými jsem léta sdílela naši společnou lásku a radost. Díky za to, protože každý Váš milý komentář, úsměv, radost v očích, pro mě i všechny Nemravky byly velikou radostí a energií pro další podnikání. Ale zpátky…

 

Co to znamená… znamená to, že Nemravka jako eshop s bezmála 9000 položkami už nebude. Znamená to, že už nějakou dobu nenakupujeme nové zboží (výjimku tvoří již zmíněný Polyform a ještě jedna zásilka z Brooklyn Tweed a nové krásné Tones. Ty jsou pro změnu objednané od října 2021 a byť se na Velikonoce úplně nehodí plést čepici a zimní svetr, shodou okolností nám byly poslány, no a nedá se jim úplně odolat). Znamená to předání zastoupení pro Polyform (hmoty Premo atd.) a až bude definitivní jasno, dám Vám vědět, kde nově koupíte Premo atd.. Znamená to, že jednoho dne v brzké budoucnosti bude úplně poslední nemravčí den.

 

Možná Vám to z našeho jednání posledních týdnů už samotným bylo jasné – veliké výprodeje a málo novinek, nepřítomnost kolegyň, na které jste léta byli zvyklé. Ano, už nějakou dobu se snažím popasovat se s velikým množstvím zboží, které jsme vždy potřebovali, abychom měli všechno, co je potřeba. Holky Nemravky hledají a nacházejí, kam povedou jejich další cesty.

 

Prakticky to znamená, že do konce května 2022 bude e-shop v každodenním provozu jako doteď a příp. výjimka Vám bude včas oznámena. Poté se uvidí. Plánuji, že dokud budeme mít nějaké zboží ve smysluplném objemu, v omezeném režimu budeme fungovat. Ale jak moc, teď nedokážu říci. Určitě už nebudeme schopni dodržet to, co bylo doteď naším úžasným standardem – mít všechno, co potřebujete a vypravit Vám to v cuku letu (nebo v cukuletu ).

 

Věřím, že mé rozhodnutí přijmete s pochopením a možná i laskavou vzpomínkou na to, co Vám ty společné roky přinesly. Mně samotné obrovské množství zkušeností. Život se mi otočil o 180 stupňů. Já neobchodnice a vždy zaměřená na humanitní vědy, najednou v obchodě. Ale všechno přicházelo tak nějak přirozeně a krásně. Někdy ale velmi rychle na to, že se nám doma rozrůstala naše nemravčí smečka. Kurzy, knihy, mezinárodní akce, spousta lektorů, kteří nám předali hromadu svých znalostí a zkušeností.

Vedle zkušeností mi Nemravka přinesla i celou skupinu nových přátel, které bych nepoznala, kdyby nebylo Nemravky. A spoustu dalšího, za co jsem vděčná.

 

Teď je čas se na chvíli zastavit a rozhlédnout se, co dále. Těším (a bojím) se moc na „to dále“, ale vím, že nejprve musím chvilku zůstat v klidu a naslouchat. Tomu, co mě bude volat. Vím, že chci dále tvořit. Z celé Nemravky mi vždy byly nejbližší kurzy a setkávání se s Vámi. Věřím tedy, že tohle z Nemravky zůstane zachováno a možná pár druhů klubíček k tomu. Tak, abych byla schopná je sama zabalit a vypravit k Vám. Nebo je nabarvit, na což se moc těším, protože mám obrovskou pauzu a deficit právě v téhle činnosti. Mým snem je mít domeček – ateliér – kurzovnu – místo pro setkávání s Vámi. Takže nezavírejte za Nemravkou úplně dveře, ona se vrátí v nějaké transformované podobě.

 

Pokud jste dočetli až sem, děkuji za Vaši pozornost, děkuji za roky, které jste s námi trávili.

 

Zvu Vás tímto k posledním nákupům, abychom přesunuli ty hromady zboží z našich skladů. Už teď je většina zboží za velmi příjemné a snížené ceny. Tak si nakupte své kousky do Vašich kreativních krabic či pokojíčků. Nám to moc pomůže a Vám to doufám udělá spoustu radosti.

 

Přeji Vám, aby se Váš život vždy odvíjel podle Vašich představ. Abyste, pokud se tak někdy stane a Vy vybočíte ze směru, který Vám je milý, dokázali přehodit výhybku, a nasměrovat tak život správným směrem.

 

Přeji Vám krásný radostný tvořivý život a věřím, že s mnohými zůstanu v kontaktu a s dalšími se potkáme při nějaké tvořivé příležitosti.

 

Díky všem, kteří Nemravku dělali Nemravkou – Jiřce, Míše, Kačce, Ivče, Renatě, Míše a Marušce z (a nejen) obchůdku. A mému manželovi Peťovi, protože kdyby jeho nebylo, Nemravka by vůbec nemohla existovat .

 

Věřím, že pro Vás Nemravka byla a je srdeční záležitostí, jako pro nás.

 

Petra Nemravová alias Nemravka z Nemravka.cz

english version 

Our dear customers, dear creative friends of mine,

 

I come to you today with a not-so-light heart. The last two years have been a time of various challenges for all of us. Everyone learned what they needed to learn from that time and I really wish for a calmer time to come when people can take a breath, and recharge their batteries. It has also been a time of various realizations and shifts for us humans... 

It was a turbulent time for me and Nemravka as well. First came the period of Covid shock, when we had very few orders. Then it was replaced by a period of creating and staying at home, so some increase in sales a well, which is something that all shops want. However, what happened to us, as a result, was that we started to face shortages of goods but there was nowhere to buy them. One of our largest suppliers, for whom we distribute polymer clay, started to have huge delays and huge production shortfalls.  For example, we ordered the goods in December 2020 and it arrived this Friday, the 8th of April 2022. Unfortunately, this was the case with many other manufacturers. 

You can probably imagine, even without any business experience, what this did to our cash flow, ability to order goods, etc. Then lockdowns came and, for many people, the huge uncertainty of possibly losing their jobs, ...

And then there was one weekend last October when the great realization came to me that I couldn't and didn't want to do it anymore. That the joy that I convey to you and to myself is no longer a joy, but a worry and a huge burden and stress. Every payday, every VAT, when I didn't really know how everything was going to turn out,... Another - perhaps even more important circumstance - was the fact that from the beginning of Nemravka I wanted to create. But what happened was that I was running creative courses, selling creative material, writing articles on how to make this and that, but there was no time for creating "just for the soul". And suddenly I just knew that I didn't want to do that anymore, that I needed to do what I love in my life and what is closest to me. I also need to be with my loved ones before they completely fly off to their adult lives, with my husband, who I thank for his endless support from the beginning. And to be with myself.  

 

For a month I was deciding what to do next, for a month I almost didn't sleep and then one day I decided that Nemravka as an e-shop in this form will end. The hardest thing for me was to go and tell this to my employees, who have always been more than employees to me. The other difficulty, which again made my nights sleepless, is to say it, to write to my customers - to you. I also sense that you are not just customers but people who, like me, love to create, to play, who love yarn, polymers. And all that wonders that we can materialize with our hearts and hands. You are the people with whom I have shared our common love and joy for years. Thank you for that because every kind comment, smile, and joy in your eyes has been a great joy and energy for me and all Nemravka team to continue our business.

 

What does it mean then... it means that Nemravka as an e-shop with almost 9000 items will be no more. It means we won't be buying new items for a while (the exceptions being the aforementioned Polyform and one more shipment from Brooklyn Tweed and the new beautiful Tones. These have been ordered since October 2021 and although knitting a hat for Easter is not really a priority now,  they sent them to us and well, we can't quite resist them). This means handing over a representation of Polyform (Premo clay, etc.). I will let you know when everything is more clear. It means that there will be a very last day of Nemravka. 

You may have seen this from our discussions for yourselves over the last few weeks - big sales and little news, the absence of colleagues you have been used talk to for years. Yes, I've been struggling for some time now to deal with the huge amount of goods which we've always had as we wanted to have everything for you when you need it. 

 

In practice, this means that until the end of May 2022, the e.shop will be in daily operation as before and you will be informed of any exceptions. After that, we will see. I plan that as long as we have some goods, we will operate in a limited mode. But I can't say right now exactly. We certainly won't be able to keep up what has been our wonderful standard - having everything you need and shipping it out to you in no time.

 

I know you will accept my decision with understanding and perhaps even fond remembrance of what those years together have brought you. To me, it has brought a vast amount of experience. My life has taken a 180-degree turn. I, a non-businesswoman and always focused on the social sciences, suddenly in business. But it all came so naturally and beautifully. There were courses, books, international events, and lots of lecturers who shared tons of their knowledge and experience. 

Besides that, Nemravka brought me a whole group of new friends that I wouldn't have met if it wasn't for Nemravka. And a lot more, for which I am grateful.

 

Now it's time to stop for a moment and look around for what's next. I'm very much looking forward to "the next thing", but I know that first I need to stay still and listen for a while. To what will call me. I know I want to keep creating. Of all the Nemravka, the classes and the meetings with you have always been the closest to my heart. So I believe that this is what will remain of Nemravka, and maybe a couple of little yarn balls to go with it as I will be able to pack them and send them to you myself. Or dye them, which I am looking forward to because I have a huge break and deficit in this activity. My dream is to have a house - a studio - a course room - a place to meet you. So don't completely close the door on Nemravka, she will return in some transformed way.

 

If you have read this far, thank you for your attention, thank you for the years you have spent with us. 

 

I invite you to make one last shopping trip to move those piles of merchandise out of our warehouses. Already most of the merchandise is at very nice and reduced prices. So let's buy some goodies for your creative studios. It will help us a lot and hopefully make you happy. 

 

I wish you that your life always unfolds as you wish. That if it ever happens and you stray from the direction you like, you will be able to switch gears and steer your life in the right direction. 

 

I wish you a wonderful joyful creative life and trust that I will stay in touch with many of you and meet you on some creative occasion.

 

Thanks to everyone who made Nemravka being Nemravka - Jiřka, Míša, Kačka, Ivča, Renata, Míša and Maruška from (and not only from) the shop. Big thanks to my husband Pete as well. Because if it wasn't for him, Nemravka wouldn't exist at all.

Thank you,

Petra Nemravova alias Nemravka from nemravka.cz 

Autor: Petra Nemravová


Vložit nový příspěvek  |  Zobrazit vše  |  Sbalit vše

Kontaktní formulář
   
   
S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.