vše o tvoření s ke tvoření... kreativní pomůcky a materiál, kurzyod roku 2009

Kontakty

Petra Nemravová

Nemravka.cz - provozovna

Nemravka.cz
(areál Autocentra Vojkov)
K nemocnici 50
251 62 Tehovec-Vojkov
Přečtěte si, jak se k nám dostanete.

e-mail: info@nemravka.cz
+420 602 479 542

Provozní doba:
po 8.30 – 14.00

čt 8.30 –  14.00 

OSOBNÍ VYZVEDNUTÍ OBJEDNÁVEK A NÁKUP U NÁS PO DOMLUVĚ. VOLEJTE, PIŠTE NA NÍŽE UVEDENÉ KONTAKTY.

Informace o objednávkách
objednavky@nemravka.cz
+420 602 479 542

Obecné informace
info@nemravka.cz

Informace ostatní
petra@nemravka.cz

Organizační informace, podmínky

Podmínky


Fimohraní 2014 (dále jen FH 2014, jen workshop, kurz) je organizováno občanským sdružením Polymer Clay Zealots, jež je prezentován Petrou Nemravovou (dále jen organizátor) v době od 19. do 21. září 2014.


Cena této akce je 9 700 Kč vč. DPH (385 EUR s VAT) a zahrnuje:
• 3 celodenní (7,5 hodin denně vč. oběda) workshopů
• Hmotu potřebnou ke tvoření
• Další materiál, příp. pomůcky potřebné k workshopům (nezahrnutý do pomůcek, které si účastník musí zajistit sám)
• Písemné materiály k workshopům
• Překlady lektorek
• Obědy, 1 večeři
• Coffee break – občerstvení během dne

Cena nezahrnuje:
• Ubytování a dopravu na akci
• Základní pomůcky, jejichž list bude včas sdělen (strojek, nůž, podložka atd.)
• Večeře a snídaně

Workshop je garantován účastníkům po zaplacení zálohy kurzovného / celé částky kurzovného. Zálohu na kurz ve výši 5000 Kč (200 EUR) je nutné zaplatit ihned po elektronickém zaslání zálohové faktury (do 14 dnů po registraci). Druhou část kurzu (4700 Kč, resp. 185 EUR) je třeba zaplatit nejdéle do 30. června 2014. V případě pozdější platby nemusí být místo garantováno. Účastníkům kurzu bude zaslán potvrzující e-mail na základě vyplnění registračního formuláře. Místa na kurzu jsou omezená a přihlášky budou vyřizovány ve sledu, v jakém přijdou.

Způsob platby
• Převodem na účet. Zálohu proveďte až na základě zálohové faktury, která Vám bude zaslána elektronicky. Další možností je platba paypalem, v tomto případě je nutné do platby započíst 200 Kč jako manipulační poplatek.
• Pro zahraniční účastníky je možná platba na účet, nebo přes paypal na účet sdělený v elektronické zálohové faktuře. V případě platby paypalem je potřeba k ceně FH 2014 připočítat manipulační poplatek ve výši 10 EUR.


Storno účasti na kurzu

Pokud svoji účast na FH 2014 budete rušit, jsou storno podmínky následující:
• Zrušení do 30. 5. 2014 – manipulační poplatek ve výši 300 Kč / resp. 15 EUR
• Zrušení do 31. 7. 2014 – 60 % z ceny workshopu
• Zrušení do 10. 9. 2014 – 80 % z ceny workshopu
• Zrušení po 10. 9. 2014 – 100 % z ceny workshopu


Pokud se nemůžete osobně zúčastnit, můžete své místo přenechat jinému člověku se zodpovědností za jeho platbu a předání informací o workshopu. Pokud bude možné Vaše místo nahradit jiným zájemcem (z našich náhradníků), zaplatíte jen manipulační poplatek 300 Kč (15 EUR).
FH 2014 bude realizováno jen v případě účasti minimálního počtu účastníků. Pokud tento počet nebude do 31. 7. 2014 naplněn, bude Vám vráceno 100 % zaplacených peněz.


Organizátor si vyhrazuje právo na změnu programu a osoby lektora bez předchozího varování v případě nemoci a jiných závažných okolností, které lektorovi nedovolí se zúčastnit. Stejně tak si organizátor vyhrazuje právo
na změnu místa konání, které však lokalitou bude umístěno v blízkosti (do 30 km) lokality původní. O této skutečnosti budou účastníci informování e-mailem.

Místo a jak se tam dostanete


Konferenční centrum VŠCHT
Kolej Sázava
Chemická 952
Praha 4 – Kunratice

Spojení

MHD: metrem C (červená trasa) na stanici Chodov a dále autobusem 177 nebo 197 na zastávku Volha (3. zastávka). Nočním autobusem 511 na zastávku Volha.
Autem: dálnice D1 exit 2, směr Šeberov.

Tipy na ubytování

Ubytování si můžete zajistit dle Vašeho výběru v přilehlém okolí. Minulý rok jsme pro ECC využili jednoduché a čisté ubytování na kolejích Volha (5 minut chůzí od Konferenčního centra)

http://www.ubytovaniprovsechny.cz/ubytovani-v-praze/volha/

Zde několik tipů, ubytovací možnosti však nebyly nijak kontrolovány, proto je jejich objednání na vaši vlastní zodpovědnost.

http://www.penzion-praha.eu/

http://www.pension-berta.cz/cs/ubytovani-praha%204
http://www.robpenzion.cz/index.html


http://www.hotel-globus.cz/
http://www.hotelnosal.cz/index.html
http://www.lifestylehotel.cz/Registrací na akci na ni nevzniká právní nárok.

Conditions


Fimohrani 2014 (hereafter only „FH 2014“, „workshop“, „course“) organized by Polymer Clay Zealots represented by Petra Nemravová (hereafter only „organiser“) takes place on 19 - 21 September 2014.


Course fee is CZK 9700 with VAT (EUR 385 with VAT) and includes:
• 3 full-day workshops (7,5 hours incl. lunch)
• clay necessary for creation
• other material or tools needed for workshops (i.e. those not included in the list participants should bring with)
• written material concerning workshops
• lunches, 1 dinner
• coffee breaks during the workshops


Price does not cover:
• accommodation costs and transport to the event
• basic tools (pasta machine, blade, mat, etc.) – their list will be published in time
• dinners and breakfasts

The workshop participation is guaranteed after having paid the course fee deposit / the total course fee. The deposit of CZK 5000 (EUR 200) must be paid right after delivery of electronic proforma invoice. The supplementary payment (CZK 4700, or EUR 185) is expected by June 30, 2014. In case of delayed payment the participation needn´t be guaranteed. Confirmation e-mail will be sent to the course participants after filling out registration form. The number of participants is limited and application forms will be processed in sequence of delivery.

Methods of payment
• Bank transfer into the bank account. The deposit is expected to be paid after obtaining electronic proforma sent by email. Paypal payment is possible as well but you should take into account a service charge of CZK 200 (EUR 10).
• Foreign participants can transfer money into a bank account or pay by paypal to the account communicated in electronic proforma invoice. When paying by paypal include the service charge of EUR 10 too.


Cancellation Conditions


In case you cancel participation in FH 2014, following cancellation fees are defined:
• Cancellation by Mai 30, 2014 – service charge of CZK 300 (EUR 15)
• Cancellation by July 31, 2014 – 60% of the course fee
• Cancellation by September 10, 2014 – 80% of the course fee
• Cancellation after September 10, 2013 – 100% of the course fee

If you are not able to attend the course personally, you can leave your participation to someone else on your own responsibility for the payment and for handing on information on the workshop. If we manage to substitute another applicant for you, we will charge you only the service charge of CZK 300 (EUR 15).
FH 2014 will be held provided there is a minimum number of participants. If this capacity is not filled by 30 July 2014, you will get 100% refund of your deposit.

The organiser reserves the right to change the programme and the lecturer without forewarning in case of sickness or under other serious circumstances not allowing the lecturer to take part. The organiser reserves also the right to change the venue – however, the new one will not be more than 30 km distant from the original place. Participants will be informed about such a fact by email.


Venue and how to get there


Conference Centre of VSCHT
Kolej Sázava
Chemická 952
Prague 4 – Kunratice

Connection

By public transport: take metro (subway), line C (red one) to Chodov metro station and continue by bus no. 177 or 197 to Volha bus stop (3rd stop). At night take bus no. 511 to Volha bus stop.

By car: take D1 motorway , exit no.2, direction Šeberov

Tips for accommodation

Last year we used accomodation in Hall of Residence "Volha"

http://www.ubytovaniprovsechny.cz/en/accommodation-in-prague/volha-en/

You can make your own choice nearby. The quality of the provided services has not been checked so it is only on your own responsibility to book it.


http://www.penzion-praha.eu/

http://www.pension-berta.cz/cs/ubytovani-praha%204
http://www.robpenzion.cz/index.html


http://www.hotel-globus.cz/
http://www.hotelnosal.cz/index.html
http://www.lifestylehotel.cz/Vložit nový příspěvek  |  Zobrazit vše  |  Sbalit vše

Kontaktní formulář
   
   
S Vašimi osobními údaji pracujeme dle našich zásad zpracování osobních údajů.